medialog

prijavi se!

Naše storitve:

 • medijsko načrtovanje
 • medijski zakup
 • medijske raziskave
 • izdelava celostnih medijskih poročil
 • analiza po končani akciji
 • pogajanja z mediji
 • optimizacija porabe
 • priprava kratkoročnih in dolgoročnih medijskih strategij
 • analiza novih medijev (cene, doseg, potencial)
 • razvoj lastnih orodij za planiranje in zakup
 • razvoj dodatnih aplikacij za medijski kliping
 • organizacija in izvedba medijskih BTL aktivnosti
 • priprava in plasiranje pr člankov/advertorialov
 • competitive analize konkurence
 • analize medijskega trga
 • analize in obdelava podatkov po želji naročnika